Съвременна проза (XXI век)

Московски вирус

Този път оръжието е действаща като вирус биологична субстанция, подбираща човешките мишени по тяхната ДНК.

X