Нежен център (fb2)

Джеймс Хадли Чейс перевод: Светла Митева   Милен Миров
Нежен център [bg] 645K, 135 с.

Добавлена: 07.03.2015

Аннотация

— Виж, намерих това — и тя вдигна запалката.

Погледът му се закова за момент върху запалката, след това се премести върху нея. Изразът на лицето му я ужаси — то изведнъж бе станало нечовешко. Той започна да става бавно от стола, докато тя отстъпваше неразбираща, но така уплашена, както никога през живота си.

— Писна ми от тебе — каза той с мек, леден шепот. — Ще те убия…
Впечатления о книге:  

X